søndag 28. november 2010

Tenning av 7- arma lysestake og lesing av profetiane

TEKST 1
Allerede i dei fyrste bøkene i Bibelen les vi om kongen som skal komme. I 4 mosebok står det: Eg ser han, men ikkje no, eg skodar han, men ikkje nær. Ei stjerne stig opp or Jakob,

Song :
Her kjem me, Jesus, dine små og vil til deg i stallen gå. Send oss ditt ljos i hjarta inn, så vegen fram til deg me finn!

TEKST 2
I Samuelsbok seier kong David:
Han er lik morgonljoset når sola renn ein skylaus morgon, og graset gror i sol etter regn.»

Song:
Kom, konge, kom i morgenglans og bryt din seiers vei for riket som med himmel, jord tilhører evig deg!
TEKST 3:
I salmenes bok les vi også om kongen som skal komme. Slik står det i salme 2:
Eg vil kunngjera det Herren har fastsett.
Han sa til meg: «Du er son min, eg har født deg i dag.

Song:
Eit barn er født i Betlehem, i Betlehem.
No frydar seg Jerusalem. Halleluja, halleluja!
TEKST 4:
Og i salme 72 står det:
Lat namnet hans leva til evig tid,
skyta friske skot så lenge sola skin.

Song:
Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan. Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd. Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud.
Omkved:
Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.

TEKST 5:
Hos profeten Jesasja leser vi:
Sjå, ei møy skal verta med barn og føda ein son, og ho skal kalla han Immanuel. Det tyder: Gud med oss.

Song:
Her ligg han i eit krubberom, eit krubberom, men rår med evig herredom. Halleluja, halleluja!


TEKST 6:
Og profeten Jesaja fortsett slik:
Det folket som ferdast i mørkret,
skal sjå eit stort ljos; For eit barn er oss født,ein son er oss gjeven.

Song:
Kom, kom og hør et gledens ord, for Gud sitt lys har tent! Den blinde ser og slaven får sin frihet, ufortjent.

TEKST 7:
Den siste profetien er frå Mika:
Men du, Betlehem. Frå deg skal eg få meg ein mann som skal vera herre over Israel. Han har sitt opphav i gamal tid,
han er frå eldgamle dagar.

Song:
Det vesle barn i Betlehem, han var ein konge stor, som kom frå høge himmelborg ned til vår arme jord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for besøket, koselig om du legger igjen en kommentar før du reiser videre. (Kommentarer på gamle innlegg vil ikke bli vist før jeg har godkjent dem)