fredag 6. mai 2011

Ei velsigning

Herren velsigne deg og vare deg.
Herren smykke deg med håp og kjærleik.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og gi deg fred.

Måtte du aldri oppleve ein dag då du seier:
Det er ingen som ber meg.
Måtte du aldri oppleve ein dag då du seier:
Det er ingen som vernar om meg.
Måtte du aldri oppleve ein dag då du seier:
Det er ingen som er glad i meg.

Guds fred som går over alt du kan tenkje deg,
skal vare ditt hjarte og din tanke i Kristus (Jesus).
Gud velsigne deg - og ver sjølv til velsigning.

3 kommentarer:

Takk for besøket, koselig om du legger igjen en kommentar før du reiser videre. (Kommentarer på gamle innlegg vil ikke bli vist før jeg har godkjent dem)